Pátek 27.11.

Sledujte online od 17:00
Zahájení úvodní slovo Václav Vydra v roli plukovníka Thentiéle, pobočníka francouzského maršála Berthiéra
Sledujte online od 17:15
Jak se Napoleon dostal do Brna Průvodní slovo od historika Ladislava Muchy
Sledujte online od 17:30
Pochod spojenecké armády Jakým způsobem se dostali vojáci bojujících stran ke Slavkovu? Prozradí historik Zámku Slavkov - Austerlitz Martin Rája.
Sledujte online od 17:45
Jak se žilo v Brně Víte, že v roce 1801 byl vydán zákaz kouření na veřejném prostranství v Brně? Dodržovali toto nařízení francouzští vojáci? A co udělal císař František I. když se dozvěděl o postupu francouzských vojsk do Brna? A jak vypadalo skutečné předání města do rukou Francouzů? Vypráví Radim Dufek z Muzea města Brna.
Sledujte online od 18:00
České země v roce 1805 Jaké postavení mělo Brno v roce 1805? A jak vnímali obyvatelé českých zemí rakouského císaře Františka I.? Prozradí Ladislav Mucha z Československé napoleonské společnosti.
Sledujte online od 18:15
Špilberk při příjezdu císaře Napoleona do Brna Jak to vypadalo ve vojenské pevnosti Špilberk v listopadu 1805 při francouzské okupaci? Proč se vojáci vzdali tak snadno? A proč se tomuto místu o čtyři roky později pobyt Velké armády nevyplatil? Dozvíte se z povídání Radima Dufka z Muzea města Brna.
Sledujte online od 18:30
Život v ruském táboře Je mrazivá noc. I tak je ale nutné přespat pod tenkými plachtami stanů. Ruští vojáci začínají chápat, že zítra může být jejich poslední den...
Sledujte online od 19:00
Proč byla bitva pojmenovaná "u Slavkova"? O pojmenování bitev rozhodují vítězové. Napoleon se následující den po vítězné bitvě usídlil na velkolepém slavkovském zámku. O tom, jak se mu zde líbilo, mimo jiné zmiňuje ve svém dopise bratru Josefovi. Píše mu o tom, jak odpočívá v posteli v krásném zámku pánů z Kounic. Dalším důvodem bylo také to, že s městem Slavkovem bylo spojeno jméno Václava Antonína Kounice, kancléře čtyř habsburských panovníků. Proč to bylo tak důležité? Vysvětlí Martin Rája, historik zámku Slavkov Austerlitz.
Sledujte online od 19:30
Historie zámku Slavkov - Austerlitz Poslechněte si příběh zámku, kde Napoleon slavil svůj největší triumf. Víte, že na místě zámku stávala největší komenda řádu německých rytířů ve střední Evropě. Ale to je příběh o osm století starší... Vypráví průvodce zámku Slavkov - Austerlitz David Kučera.
Sledujte online od 20:00
Setkání spojenců Setkání rakouského císaře Františka I. s ruským carem Alexandrem I. na slavkovském zámku v předvečer bitvy.
Sledujte online od 21:00
Co se děje ve velitelském stanu Napoleona? Nahlédněte do velitelského stanu, kde se právě odehrává porada velitelů s Napoleonem Bonaparte v čele…
Sledujte online od 21:30
Noc před bitvou… Jak se spí vojákům, kteří ráno zažijí nejkrvavější bitvu svého tažení…

Sobota 28.11.

Sledujte online od 9:00
Živý pohled do táborového života
Sledujte online od 10:00
Zdravice starosty města Slavkov u Brna Bohužel nám situace nepřeje, abychom 215. výročí Bitvy u Slavkova prožili tak, jak jsme mnoho let zvyklí. Venku na náměstí, v parku s vojáky a se svařáčkem v ruce. Navzdory této situaci jsme se rozhodli nerezignovat... a proto jsme se rozhodli celou akci uspořádat virtuálně. Věřím, že tato nešťastná situace brzy pomine a příští rok se potkáme, dáme si svařák a budeme zmrzat zase spolu.
Sledujte online od 10:30
Ruská armáda Rozhovor na téma zvláštností ruských uniforem i života carských vojáků.
Sledujte online od 10:45
Co se děje na bitevním poli? Pohled na Žuráň Také jste někdy projeli kolem vrchu Žuráň, který se nachází poblíž silnice spojující slavkovské bojiště s Brnem? Víte, co se zde odehrálo v Bitvě u Slavkova? Víte jakou úlohu sehrál hmyz v nedalekém hostinci Pindulka, když zde přespával císař Napoleon Bonaparte? A proč nakonec noc před bitvou přespal v provizorní chatrči, kterou mu postavili jeho vojáci? Poslechněte si povídání Ladislava Muchy, historika Československé napoleonské společnosti.
Sledujte online od 11:00
Obyčejní lidé v neobyčejné době Projekt „Moravské elegie“ by chtěl vrátit diváka a zájemce o historii do přelomu 18. a 19. století. Do reality a prožitku života mladého muže, který byl postaven do tehdy neřešitelné situace vykořenění ze stavovsky určeného způsobu života. Násilným zařazením do vojska a nucenou účastí v hrůzách válek a poznáváním reality se před ním otevírají jiné pohledy na svět. A pohledy lidské jsou vlastně stále stejné. Premiéra prvního dílu již za chvíli... teď si poslechněte, co ke vzniku tohoto projektu vedlo jeho tvůrce Ivana Vystrčila.
Sledujte online od 11:30
Moravské elegie 1. díl Podívejte se na část životního příběhu Jana Nepomuka Prokeše, kterému bylo určeno poznávat svět tím nejobtížnějším způsobem – ve službě na válečném Martově poli, kterým se stalo i to pole u Slavkova…
Sledujte online od 12:00
Rakouská armáda Víte jak rozeznáte rakouské vojáky? A znáte jejich zvyklosti?
Sledujte online od 12:30
Co se děje na bitevním poli? Pohled na pratecké návrší... Napoleon ve 12.00 opustil prostor Žuráně a pohybuje se ve směru k prateckému návrší, které považuje za hlavní cíl a směr svého bitevního úsilí. A jak to bylo dál? Co se stalo v místech, kde dnes stojí památník Mohyla míru? Sledujte Ladislava Muchu přímo na místě dění!
Sledujte online od 12:45
Moravské elegie, 2. díl Příběh rakouského dělostřelce Jana Nepomuka Prokeše pokračuje...
Sledujte online od 13:00
Napoleon a jeho vojáci Komentovaná ukázka Grande Armée. Poznejte detaily francouzských uniforem i života vojáků ve válečném tažení Evropou.
Sledujte online od 13:30
Kde přespí císař? Výběr místa pro přenocování císaře Napoleona se nesmí nechat náhodě. Francouzský pobočník Thentiél alias Václav Vydra právě přichází na sídlo rodu Kouniců, aby vybral to nejlepší místo k odpočinku svého vůdce. Projděte si s námi nejkrásnější komnaty a sály zámku Slavkov.
Sledujte online od 14:00
Koně a napoleonské války Co všechno musí snášet koně ve bitevní vřavě? Kolik jich při napoleonském tažení Evropou? Jen na slavkovském bojišti je jich pohřbeno na pět tisíc... Povídání Ivana Vystrčil s Václavem Vydrou o útrapách válečných koní.
Sledujte online od 14:30
Co se děje na bitevním poli? Památník generála Jirčíka Vracíme zpět k české stopě na slavkovském bojišti. Až budete stát u Mohyly míru, nezapomeňte si připomenout osud generála Jirčíka a jeho mužů... Příběh vypráví Ladislav Mucha.
Sledujte online od 15:00
Příběh jedné bitvy... Prožijte s námi pocity dělostřelce Jana Nepomuka Prokeše uprostřed jednoho z mnoha střetů, který ve své službě císaři zažil. Video vzniko při příležitosti 215. výročí Bitvy u Slavkova. Děkujeme všem tvůrcům a účastníkům, kteří jej dokázali během několika hodin přivést až k vám domů...
Sledujte online od 15:30
Bubny a signalisté Představujeme vám baterii tamborů 18. regimentu pěchoty Napoleonovy Grande Armée.
Sledujte online od 16:00
Film Jéňa Kdo jsou lidé oblékající si historické uniformy? Prozradí dokumentární mikrosnímek Jéňa...
Sledujte online od 16:30
Co je dnes dobrého? Zamiřte s námi do dobové kuchyně. Zkuste si uvařit zelňačku v kotlíku na otevřeném ohni. A víte, jaké jídlo vyžadoval Napoleon po vítězných bitvách? Děkujeme za spolupráci Technickému muzeu v Brně za umožnění natáčení v kovárně v Těšanech.
Sledujte online od 17:00
Když duní země - když duní země, aneb kovadliny války Povídání o dělech v živém vysílání
Sledujte online od 18:00
Vítězství je naše! Sokolnice jsou dobyty. Po rozsáhlém masakru jsou všichni vojáci vybiti nebo zajati a ulice v délce 400 metrů je plná mrtvých a raněných vojáků obou stran...
Sledujte online od 18:30
Živý pohled do tábora po bitvě
Sledujte online od 20:00
Hle! Hrdina! Slavná Napoleonova proklamace ze zámku Slavkov - Austerlitz.
Sledujte online od 20:30
Modlitba za padlé Živý vstup ze zámecké kaple, kde uctíme památku padlým vojákům a obyvatelům tohoto regionu.
Sledujte online od 21:00
Moravo, Moravo Moravo, Moravo...co si tak bolavá? Keď po tobě teče vodička krvavá... Není ta vodička než tak je ta krvička. Co ju nasekala francúzka šavlička....

Neděle 29.11.

Sledujte online od 10:00
Zdravice starosty obce Sokolnice
Sledujte online od 10:30
Historie a současnost zámku v Sokolnicích Dnes je v zámku v Sokolnicích mírumilovně umístěn domov pro seniory. 2. prosince 1805 se však toto místo stalo součástí obrovského světového konfliktu. Pojďme si s Ladislavem Muchou připomenout 215 let staré události, které rezonují dodnes...
Sledujte online od 10:30
Víno z bojiště Vinařství Rozařín Moutnice
Sledujte online od 11:30
Bitevní přestřelka v Sokolnicích Zažijte poslední výstřely bitvy v autentickém prostředí sokolnického zámeckého parku. Příběh Jana Nepomuka Prokeše ve slavkovské bitvě graduje...
Sledujte online od 12:00
Mohyla míru – symbol 215 let staré bitvy Mohyla míru má jednoznačné poselství. Usmiřovat. Na své pravé poselství a úlohu však čeká i dvě padesát let po ukončení Bitvy tří císařů... vysvětlí Pavel Bělohoubek, kastelán Památníku Mohyla míru.
Sledujte online od 13:00
Pietní chvíle na Mohyle míru
Sledujte online od 16:00
Závěrečné slovo Václava Vydry Pobočník maršála Berthiera, plukovník Thentiéle v podání Václava Vydry se s vámi loučí. Online vysílání k připomínce 215. výročí Bitvy u Slavkova je za námi. A nebojte, společné chvíle jsou jistě před námi. Těšíme se na vás živě už příští rok ve Slavkově u Brna. Do té doby, prosím: nebojujte mezi sebou! Váš tým projektu Tenkrát ve Slavkově 1805